Aviso Legal - Condicións Xerais - Política de Privacidade - Copyrights

Prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos desta web sen a autorización escrita dos titulares do copyright.

Datos Identificativos
Elena Gallego Abad (www.elenagallego.es)

correo@elenagallego.es

Condicións Xerais
Estas son as condicións xerais (en adiante " condicións xerais ") que regulan o acceso, navegación e uso das páxinas www.dragal.eu, www.dragal.es, www.elenagallego.eu, www.elenagallego.es (en adiante, a Web), así como as responsabilidades derivadas da utilización dos seus contidos (entendendo en adiante por "contidos" os textos, informacións, gráficos, debuxos, imaxes, deseños, códigos, software, fotografías, música, vídeos, sons, bases de datos, así como calquera outra creación protexida polas leis nacionais e os tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial).
Entenderase que o acceso ou a simple utilización da Web por parte do Usuario implica a adhesión deste ás condicións xerais publicadas en cada momento no que acceda a www.dragal.eu, www.dragal.es, www.elenagallego.eu, www.elenagallego.es
Daquela, o Usuario debe ler atentamente estas condicións xerais.
Enténdese por Usuario á persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos e actividades da Web.
Asemade está prohibido modificar, copiar, refacer, explotar, reproducir, comunicar publicamente, cargar arquivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar ou distribuír de calquera xeito forma a totalidade ou parte dos contidos incluídos en www.dragal.eu, www.dragal.es, www.elenagallego.eu, www.elenagallego.es para propósitos públicos ou comerciais, se non se conta coa autorización de Elena Gallego Abad ou, no seu caso, do titular dos dereitos a que corresponda.
www.dragal.eu, www.dragal.es, www.elenagallego.eu, www.elenagallego.es non garante a fiabilidade, utilidade, veracidade ou exactitude da información que se preste a través de esta páxina.
Non obstante, Elena Gallego Abad adopta todas as medidas precisas, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento da web e evitar a existencia e transmisión de virus e outros compoñentes que puidesen resultar perxudiciais para o Usuario.
En www.dragal.eu, www.dragal.es, www.elenagallego.eu, www.elenagallego.es, o Usuario podería atopar enlaces a outras páxinas web mediante diferentes botóns, enlaces, banners, etc... Elena Gallego Abad non ten a facultade, nin os medios técnicos nin humanos precisos para coñecer, controlar nin aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outros sitios web aos que se establecen enlaces desde www.dragal.eu, www.dragal.es, www.elenagallego.eu, www.elenagallego.es.
En consecuencia, a Web non pode asumir ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo á páxina web á que se estableza un enlace desde www.dragal.eu, www.dragal.es, www.elenagallego.eu, www.elenagallego.es, en concreto, a título enunciativo e non taxativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, os seus propios enlaces e/ou calquera dos seus contidos, en xeral.
O establecemento de calquera tipo de enlace por parte de www.dragal.eu, www.dragal.es, www.elenagallego.eu, www.elenagallego.es a outros sitios web alleos non implica que exista algún tipo de relación, colaboración ou dependencia entre Elena Gallego Abad e o responsable do sitio web alleo.
Politica de Privacidade
www.dragal.eu, www.dragal.es, www.elenagallego.eu, www.elenagallego.es obtén distinta información sobre os visitantes da Web:
1.- Nome de dominio do proveedor (ISP) e/ou dirección IP que lles proporciona acceso á rede.
2.- Data e hora de acceso á web.
3.- Web de referencia ou "referido" (Web desde a que se orixina o acceso).
4.- Número de visitas diarias a cada sección.

Toda esta información recóllese co único obxecto de confeccionar de estatísticas para a web. Los datos son totalmente anónimos, e non resultan abondo para a identificación concreta dun usuario.
www.dragal.eu, www.dragal.es, www.elenagallego.eu, www.elenagallego.es utiliza cookies, pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do usuario e que aportan certa información ao sistema que xeran as páxinas, tales como:
1.- Data e hora da última vez que o usuario visitou a web.
2.- Elementos de seguridade para a integridade do servidor no que se aloxa a páxina.
O usuario pode impedir a xeración de cookies, mediante a selección desta opción no navegador. Sen embargo, esa acción pode interferir no normal funcionamento da web. www.dragal.eu, www.dragal.es, www.elenagallego.eu, www.elenagallego.es non se responsabiliza dos problemas de navegación que tal desactivación puidese xerar.

Copyrights Scripts (GNU/GPL):
© Elena Gallego Abad.
Ilustracións:
© Miguel Abad (www.miguelabad.com)
Animación Dragal:
 © Miguel Abad (www.miguelabad.com)
Fotografías:
©Elena Gallego Abad

Cedro
 
DRAGAL ®

© Elena Gallego Abad 2013


  Site Map